Палатализација

Палатализација је гласовна промена којом су се у давној прошлости нашег језика добијали консонанти Ч, Ж, Ш. Она се вршила и у промени речи (деклинацији и конјугацији) и у творби речи.

Етапе радње у „Антигони“

Фазе кроз које се развија једна целовита радња у сваком драмском делу јесу: експозиција (увод), заплет, кулминација (врхунац), перипетија (преокрет) и расплет.

Функционални стилови

Сваки језик се употребљава за различите потребе, у разним ситуацијама и људским делатностима. Дакле, он се функционално раслојава на пет стилова.

Слог

Када издвојимо делове неке речи онако како нам је најлакше и најприродније за изговор, добијамо слогове.