Стилска вредност лексема

Сваки пут када употребљавамо упечатљиве, неуобичајене и емоционално обојене речи, наш језик постаје изражајнији и сликовитији!

Овакву употребу речи проучава стилистика, лингвистичка дисциплина која се бави стилском вредношћу лексема.

Стилску вредност нарочито има тзв. експресивна лексика!

Експресивна лексика

То су речи (лексеме) које истовремено:

  • и именују појам
  • и изражавају говорников однос према појму

Нпр. Промичу бисери благе кишице уместо уобичајених речи Падају капи благе кише.

У експресивну лексику спадају:

  • речи субјективне оцене,
  • речи које имају специфичну сферу употребе,
  • метафоричне речи

Речи субјективне оцене

  • деминутиви – речи које означавају умањено основно значење: кућица
  • аугментативи – речи које означавају увећано основно значење: кућетина
  • хипокористици – речи одмила: срдашце
  • пејоративи – речи са погрдним значењем: травуљина

Речи које имају специфичну сферу употребе

Метафоричне речи

То су речи са значењем које је настало путем стилски обележене метафоре: пчела = вредна особа

Фигуративно значење

Да би значење неке лексеме било фигуративно, оно не сме бити дословно и – што је нарочито важно – не сме бити сасвим устаљено: олуја = метеж, догађај пун узбуђења, сукоба, потреса

Нпр: Наступ моје омиљене групе изазвао је олују на концерту.


Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.