Сибиларизација

Сибиларизација је слична палатализацији јер и у њој учествују исти задњонепчани консонанти: К, Г, Х.

Сибиларизација подразумева алтернације консонаната К→Ц, Г→З, Х→С испред вокала И (којим почињу наставци за промену речи или за творбу речи).

Добијени консонанти Ц, З, С зову се сибиланти (пискави зубни гласови). Отуда термин „сибиларизација“.

Примери сибиларизације у промени речи

(1)

У множини именица мушког рода када се оне завршавају на или или :

 • дечакдечаци
 • предлогпредлози
 • осмехосмеси

(2)

У дативу и локативу једнине именица женског рода када се њихова основа завршава на или или :

 • мајкамајци
 • књигакњизи
 • сврхасврси

АЛИ!

Одступа се од сибиларизације:

 • у личним именима: Зорки, Олги
 • у именима становника: Београђанки
 • у већини географских имена страног порекла: Костарики, Волги (међутим: Америци)
 • у речима одмила: баки, секи
 • у именицама са значењем занимања: сликарки, професорки
 • у неким речима страног порекла: лиги, психи (међутим: физици, епици)

(3)

У императиву глагола чија се основа завршава на или или :

 • (рећи) → рекреци
 • (лећи) → леглези

Још неколико правописних правила:


Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.