Функционални стилови

Сваки језик се употребљава за различите потребе, у разним ситуацијама и људским делатностима. Дакле, он се функционално раслојава на пет стилова.

То су: разговорни, новинарски, научни, административни и књижевноуметнички.

Разговорни стил

Везан је само за усмену, свакодневну комуникацију.

Може бити и записан (нпр. у књижевним делима, када се илуструје говор јунака).

Најважније особине:

 • ужи избор речи (обично су везане за свакодневне животне ситуације);
 • кратке и једноставне реченице, понекад недовршене;
 • поштапалице;
 • важност реченичне интонације, јачине гласа, темпа;
 • употреба гестова и мимике.

Новинарски стил

Зове се још и публицистички стил.

Заступљен је у медијима (средствима јавног информисања).

Подешен је тако да обавештава широки круг читалаца и слушалаца (да им пружа тачне информације о догађајима и о околностима настанка тих догађаја).

Често подразумева шаблонске изразе: из добро обавештених извора, објективне тешкоће, сложена ситуација

Научни стил

Присутан је у научним чланцима и уџбеницима.

Најважније особине:

 • објективност (изношење чињеница, без осећајности);
 • реченице одражавају логично размишљање и закључивање;
 • велики број термина.

Административни стил

Назива се још и канцеларијским стилом.

Заступљен је у законима, обрасцима и споразумима.

Најважније особина:

 • устаљени изрази и редослед речи;
 • правни термини;
 • сиромашан избор речи.

Књижевноуметнички стил

Најважније особине:

 • врло широк избор речи;
 • необичан редослед речи;
 • велика језичка слобода и креативност.

По овим особинама супротан је административном и научном стилу.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.