Етапе радње у „Антигони“

Фазе кроз које се развија једна целовита радња у сваком драмском делу јесу: експозиција (увод), заплет, кулминација (врхунац), перипетија (преокрет) и расплет.