Палатализација

Палатализација је гласовна промена којом су се у давној прошлости нашег језика добијали консонанти Ч, Ж, Ш. Она се вршила и у промени речи (деклинацији и конјугацији) и у творби речи.