Палатализација

Палатализација је гласовна промена којом су се у давној прошлости нашег језика добијали консонанти Ч, Ж, Ш. Она се вршила и у промени речи (деклинацији и конјугацији) и у творби речи.

Функционални стилови

Сваки језик се употребљава за различите потребе, у разним ситуацијама и људским делатностима. Дакле, он се функционално раслојава на пет стилова.

Слог

Када издвојимо делове неке речи онако како нам је најлакше и најприродније за изговор, добијамо слогове.