Знам српски

Лектира за IV разред гимназије општег типа Обавезна лектира 1 Кора Васка ПопеПробудим се и Научите пјесан Миодрага ПавловићаВатра и ништа Бранка МиљковићаПисмо Ивана В. Лалића (збирка и насловна песма) 2 избор из песништва Жака Превераизбор из песништва Вистана Хјуа Однаизбор из песништва Ане Ахматовеизбор из песништва Јосифа Бродског 3 Проклета авлија...