Доступни курсеви

Вежбајмо за пријемни

3 теста из српског језика и књижевности

  • по 10 репрезентативних питања 
  • сажета појашњења Ваших одговора 
  • бесплатан и неограничен приступ 
Предавач: Дејан Јоковић

Граматика за Филолошки

  • 4 теста (90 питања) 
  • резултати и информација да ли су Ваши одговори тачни 
  • неограничени приступ до 1. јула 2022. 

ВАЖНО! Уз свако од 50 питање из тестова Т1 и Т4 добијате и сажета објашњења и за тачне и за нетачне одговоре!

(Извор: Класификациони испит 2021. године за Филолошки факултет. Питања су делимично измењена и прилагођена за лако онлајн обнављање)

Цена: 1.200,00 динара 

Предавач: Дејан Јоковић